Projekt bez tytułu (5)

Aleksandra Gabor

Terapeuta integracji sensorycznej

W 2009 roku ukończyła biotechnologię na Wydziale
Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach.
Następne kilka lat spędziła na studiach doktoranckich,
na Wydziale Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, gdzie zgłębiała
wiedzę z zakresu żywności prozdrowotnej. Praca dydaktyczna była dla
niej bardzo inspirująca, a w szczególności organizowanie
i prowadzenie warsztatów dla najmłodszych. Ta działalność oraz własne
macierzyństwo tknęły ją by rozwijać się dalej w nurcie pedagogicznym.

By wspierać młodych rodziców została Doulą, Doradcą Chustonoszenia
oraz Instruktorem Masażu Shantala. Ukończyła z wyróżnieniem
Studia Podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna oraz liczne kursy:
– Pielęgnacja Neurorozwojowa z uwzględnieniem problemów
napięcia mięśniowego w pierwszym roku życia,
– kurs podstawowy INPP
–  Wybiórczość Pokarmowa w Ujęciu Sensoryczno- Motorycznym.

Jest trenerką zajęć Sensoplastyka© i Logorytmika. Aktualnie studiuje
podyplomowo Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie
Przedszkolne oraz ma w planach kolejne kursy i szkolenia rozwijające jej warsztat terapeuty.

Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii procesów przetwarzania sensorycznego oraz modulacji sensorycznej od narodzin do
9 roku życia oraz w terapii żywienia.
Ma doświadczenie w pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia zintegrowanego oraz ze spektrum Całościowych Zaburzeń Rozwoju (ASD).

Skupiamy się na Tobie.