Agnieszka Herczakowska- Kołodziej

Psycholog, pedagog, dogoterapeuta


Ukończone studia:

 • Psychologia – 5 – letnie magisterskie studia na Uniwersytecie Śląskim
  I specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego
  II specjalność: psychologia kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży

 • Pedagogika – 5 – letnie magisterskie studia na Uniwersytecie Śląskim
  specjalność: pedagogika zdrowia

 • Psychologia zwierząt – studia podyplomowe w Collegium Humanitatis w Warszawie 

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju z Elementami Integracji Sensorycznej
  studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej

Pracuje z dziećmi od pierwszych miesięcy życia do 10 roku życia. Udziela pomocy w zakresie:

– diagnozy i terapii dysharmonii i zaburzeń rozwojowych małego dziecka

– wczesnej stymulacji układu nerwowego małego dziecka ukierunkowanej na kompensację deficytów rozwojowych wynikających z uszkodzeń centralnego układu nerwowego

– wspierania i psychoedukacji rodziców jako współuczestników procesu terapii dziecka 

– diagnozy wstępnej oraz terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

– pracy nad zachowaniami trudnymi, trudnościami wychowawczymi 

– pracy z wykorzystaniem Stosowanej Analizy Zachowania (korygowanie zachowań trudnych u dzieci, zwłaszcza z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

– pracy z wykorzystaniem metody Kids’ Skills (w ramach nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)

– terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze sprzężeniami 

– wspierania komunikacji dzieci niemówiących lub ze znaczącymi trudnościami w komunikacji werbalnej (Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji – AAC)

– kształtowania prawidłowych wzorców zachowań społecznych (Trening Umiejętności Społecznych)

– treningu emocjonalnego dzieci z trudnościami w zakresie kontroli emocji 

– zaburzeń o tle lękowym

– dogoterapii oraz poradnictwa i treningu w zakresie relacji dziecko – pies (przygotowanie rodziny na pojawienie się w niej dziecka/psa, poprawa – korekta relacji dziecko-pies, edukacja w zakresie bezpiecznego kontaktu dziecka z psem z uwzględnieniem potrzeb gatunkowych psa)

Skupiamy się na Tobie.